dinsdag 27 september 2016

ABN AMRO verlaagt particuliere spaarrentes

Per 30 september a.s. verlaagt ABN AMRO de rente op particuliere spaarrekeningen. Klanten zijn hierover geïnformeerd. De rente op de populaire spaarvorm de Vermogens Spaarrekening bedraagt dan tot 0,6%. Dat was 0,7%.

De rente op de vrij opneembare Direct Sparen rekening wordt verlaagd van 0,4% naar 0,3%. Ook de rente op andere spaarrekeningen daalt met 0,1 procentpunt.

De verlagingen zijn een gevolg van de aanhoudend dalende beweging van de rentes op de geld- en kapitaalmarkt.

Knab introduceert creditcard

Knab breidt zijn dienstverlening voor zakelijke klanten verder uit door een creditcard toe te voegen aan Knab Zakelijk. Daarnaast is er een stevige uitbreiding van het aantal boekhoudpakketten waaraan de zakelijke rekening gekoppeld kan worden. Hiermee zijn twee veel gehoorde wensen van zakelijke klanten van Knab vervuld. Knab wil zijn positie onder zzp’ers en kleine ondernemers nog verder uitbouwen.

Voor de zakelijke creditcard heeft Knab gekozen voor American Express. Het eerste jaar betalen zakelijke Knab klanten geen jaarbijdrage voor de American Express Business Green Card. Ook in de jaren daarna blijft de kaart gratis als het jaar daarvoor minimaal 2.500 euro wordt uitgegeven met de kaart.

Zorgverzekeringskaart verbetert inzicht polisvoorwaarden

De introductie van de zorgverzekeringskaart door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is een goede start voor beter inzicht in de polisvoorwaarden. De Consumentenbond heeft nog wel kritische kanttekeningen bij de compleetheid ervan.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is heel positief dat ZN voortvarend het idee van het ‘polisprofiel’ dat wij met de Patiëntenfederatie Nederland bedachten, heeft opgepakt en daarvan een zorgverzekeringskaart voor de basisverzekering heeft gemaakt dat in het komende overstapseizoen al gebruikt kan worden.’

De Consumentenbond heeft wel een paar kanttekeningen. Combée : ‘Ons doel was om de belangrijkste elementen van zorgverzekeringen in één oogopslag te kunnen zien én te kunnen vergelijken met een andere polis. Met name om vervelende verrassingen achteraf te voorkomen. Daarom vinden wij het bijvoorbeeld jammer dat informatie over mogelijke zorgplafonds en het actuele percentage gecontracteerde ziekenhuizen ontbreekt.’

Het idee van Patiëntenfederatie Nederland en de Consumentenbond is samengevoegd met de uitgangspunten van de verzekeringskaarten van het Verbond van Verzekeraars. De uitwerking van de Zorgverzekeringskaart (klik op de afbeelding voor een vergroting), is een product van Zorgverzekeraars Nederland. Alle zorgverzekeraars zeggen mee te doen aan de toezending naar hun verzekerden.

Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland willen onderzoek naar het gebruik(sgemak) van de zorgverzekeringskaart voor consumenten. Zo kunnen de organisaties zien of de kaart echt een bijdrage levert aan het vergelijken van polissen en het snel en ‘in één oogopslag’ zien van belangrijke elementen van polissen.

maandag 26 september 2016

Schuldenaar krijgt adempauze

Wie diep in de schulden zit en hier middels een gewoon schuldhulptraject niet uit komt, moet de mogelijkheid krijgen om maximaal een half jaar een adempauze te krijgen. In die periode mogen deurwaarders, incassobureaus en de overheid geen beslag leggen op goederen, inkomen of uitkering. Zo heeft de schuldenaar met hulp van de schuldhulpverlening de kans om alle zaken op een rij te zetten en tot een stabiele financiële situatie te komen, van waaruit hij of zij betalingsafspraken kan maken. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het voorstel is tot stand gekomen na intensief overleg met belangenbehartigers van schuldhulpverleners, gerechtsdeurwaarders en gemeenten. De adempauze is alleen bedoeld voor mensen die via de reguliere weg geen oplossingen vinden: Als het niet via een gebruikelijk traject lukt om goede afspraken te maken tussen schuldenaar en schuldeisers, waardoor beide partijen uiteindelijk benadeeld worden. De rechter kan dan op verzoek van het college van burgemeesters en wethouders een moratorium vaststellen.
In die zes maanden heeft de schuldenaar niet te maken met incasso’s, maar worden wel alle inkomsten ingehouden boven het minimale bedrag waar hij van moet leven (de beslagvrije voet). Dit geld wordt opgespaard en aan het eind van het moratorium, als er goede betalingsafspraken kunnen worden gemaakt, ingezet om de schulden af te lossen.

Afgelopen zomer hebben belanghebbenden en belangstellenden kunnen reageren toen het voorstel in internetconsultatie voor lag. De suggesties die daaruit voortkwamen zijn verwerkt en de ministerraad heeft ingestemd met de uiteindelijke versie. Er wordt gestreefd het voorstel op 1 januari 2017 in werking te laten treden.

Rabo sluit CAO voor vier jaar

Rabobank en de vakorganisaties De Unie en CNV Vakmensen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO. De nieuwe CAO treedt op 1 januari 2017 in werking en loopt tot en met 2020. De Rabobank CAO is van toepassing op 32.000 medewerkers.

Het belangrijkste aspect in de onderhandelingen met de vakorganisaties was het Sociaal Plan. Het nieuwe Sociaal Plan voorziet in een betere begeleiding van werk naar werk van medewerkers die hun functie verliezen. De beëindigingsvergoeding wordt vanaf 2018 geleidelijk verlaagd en zal met ingang van 2020 gerelateerd zijn aan de transitievergoeding. Deze vindt een wettelijke basis in de Wet werk en zekerheid. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor ontslag. Anderzijds is de vergoeding.

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer: “Het is goed dat we voor vier jaar duidelijke afspraken met de vakorganisaties hebben gemaakt. Het nieuwe Sociaal Plan biedt betere stimulansen en begeleiding voor onze medewerkers die hun baan verliezen. Na jaren van nulgroei hebben we ruimte gevonden voor een bescheiden loonstijging die past bij een maatschappelijk georiënteerde coöperatieve bank als Rabobank en waarmee we ook rekening houden met het beloningsniveau van de financiële sector ten opzichte van andere sectoren. Rabobank wil een aantrekkelijke werkgever zijn, waarbij medewerkers persoonlijk kunnen groeien en hun talenten volop kunnen ontwikkelen. Ik ben daarom zeer verheugd over de invoering van een ontwikkelbudget dat medewerkers aanvullende mogelijkheden biedt voor ontwikkeling en persoonlijke groei. Daarnaast passen we onze aanpak van performance management sterk aan. In de nieuwe aanpak staat de bijdrage, het gedrag en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers centraal. Dit draagt bij aan een andere cultuur en een verbetering van de bank.”

ING wijzigt tarieven voor particuliere betaalpakketten per 1 januari 2017

ING wijzigt per 1 januari 2017 de tarieven van de particuliere betaalpakketten en -diensten. Het tarief van het digitale OranjePakket wijzigt niet; de prijs van de andere pakketten gaat met enkele dubbeltjes per maand omhoog. ING vindt het belangrijk dat klanten hun bankzaken kunnen doen zoals zij dat zelf willen. Digitaal via internet en mobiel bankieren of traditioneel via papieren afschriften, overschrijvingskaarten en acceptgiro’s. Daarnaast investeert ING voortdurend in het verbeteren van dienstverlening aan klanten en het vernieuwen van digitale producten en betaaldiensten.

In het OranjePakket bankieren klanten alleen digitaal, het tarief hiervoor verandert niet. Betaaldiensten zoals afschriften op papier en acceptgiro’s zijn beschikbaar tegen een aanvullend tarief. Bestaande klanten die al volledig digitaal bankieren, zijn meestal voordeliger uit met het OranjePakket.
Klanten kunnen bij ING nog steeds gebruik blijven maken van traditionele betaaldiensten zoals papieren afschriften, overschrijvingskaarten en acceptgiro’s. De kosten voor deze betaaldiensten worden steeds hoger. Daardoor stijgen de tarieven van de betaalpakketten waar traditionele betaalmiddelen bij zijn inbegrepen (het BasisPakket, het BetaalPakket en het RoyaalPakket). ING stimuleert klanten zoveel mogelijk om hun bankzaken digitaal te doen door onder andere workshops op ING kantoren te organiseren over internet- en mobiel bankieren. Daarnaast helpt ING klanten die willen overstappen naar het digitale OranjePakket met een vergelijkingstool op ING.nl.

Het gebruik van digitaal bankieren is de afgelopen jaren snel toegenomen: ruim 6 miljoen klanten maken gebruik van internetbankieren via Mijn ING en ruim 2,8 miljoen klanten gebruiken de ING Mobiel Bankieren App. ING investeert voortdurend in de functionaliteit en veiligheid van digitale producten en betaaldiensten. Zo kunnen klanten een betaalverzoek doen via de ING Mobiel Bankieren App, toekomstige afschrijvingen bekijken met Kijk Vooruit en contactloos betalen met hun smartphone in de winkel.

zaterdag 24 september 2016

'Banen weg bij Belgische tak van ING'

Bij de Belgische tak van ING verdwijnen waarschijnlijk banen. Dat meldde de Belgische zakenkrant De Tijd zaterdag. De sanering wordt naar verluidt maandag 3 oktober aangekondigd.

Bij ING België werken 8500 mensen. Er zijn in het land 700 ING-kantoren en 500 zelfstandige agentschappen van dochter Record Bank.

'Rabo deze eeuw niet naar de beurs'

Rabobank zal nooit naar de beurs gaan. 'In ieder geval niet deze eeuw.' Dat zegt scheidend president-commissaris Wout Dekker van de coöperatieve bank vandaag in een afscheidsinterview in het FD.

Hij reageert daarmee op berichten dat Rabobank zich stilletjes voorbereidt op een beursgang.

'De gesprekken die ik rond mijn afscheid heb gevoerd, sterken mij in mijn overtuiging dat de Rabo een coöperatie is en blijft', aldus Dekker. 'Er is een enorme intensiteit en betrokkenheid van de ledenraden.'

vrijdag 23 september 2016

Tikkie besturen met Siri

Gebruikers van ABN's betaalapp Tikkie kunnen binnenkort een betaalverzoekje aanmaken met Siri, de stembesturing van Apple. Het enige wat ze hiervoor hoeven te doen is Siri gesproken opdrachten te geven. Tikkie is daarmee de eerste Nederlandse betaal-app die via Siri reageert op het stemgeluid van de gebruiker. Met de implementatie van Siri in Tikkie speelt ABN AMRO naar eigen zeggen in op de groeiende behoefte om je telefoon met je stem te bedienen.

Vernieuwde DNB Bezoekerscentrum bestaat een jaar: record aantal bezoekers

Het vernieuwde DNB Bezoekerscentrum bestaat een jaar. Op 22 september vorig jaar werd het centrum feestelijk geopend door Koningin Maxima. In dit eerste jaar ontving het nieuwe centrum een record aantal bezoekers, namelijk 20 duizend. Om de eerste verjaardag luister bij te zetten is een aantal activiteiten georganiseerd, waaronder een feestelijke ontvangst van de 20 duizendste bezoeker: een groep leerlingen van Hogeschool Inholland uit Den Haag. 

Boven de ingang van het centrum, juist onder de naam, is een band met rijksdaalders bevestigd. Mensen kunnen raden hoeveel rijksdaalders er in deze band zijn verwerkt. Zie onze Facebookpagina voor meer informatie.

In het centrum worden rijksdaalders tentoongesteld die een fraai overzicht bieden van de rijksdaalders die in omloop zijn gebracht. De vitrine bevat zilveren en nikkelen munten, zilverbonnen en muntbiljetten. De oudste is een zilveren Willem I (1814-1840) rijksdaalder uit 1840, de jongste een nikkelen Beatrix (1980-2013) munt uit 2001. Alle objecten maken deel uit van de Nationale Numismatische Collectie. Dat geldt ook voor de tentoongestelde jurk die is vervaardigd van echte bankbiljetten van over de hele wereld. De 'bankbiljettenjurk' is van de hand van Hinke Luiten, die zich gespecialiseerd heeft in het maken van unieke draagbare kunst. Ze maakt kleding van herkenbare materialen die daar eigenlijk niet voor zijn bedoeld, zoals fietsbanden, ballen, cd’s, en dus van bankbiljetten.