vrijdag 28 oktober 2016

Ruimere hypotheek in 2017

Consumenten kunnen door inkomensstijgingen en koopkrachtmaatregelen volgend jaar naar verwachting meer lenen voor de aankoop van een woning. Het maximale bedrag dat tweeverdieners kunnen lenen wordt net zoals vorig jaar verder verhoogd door het tweede inkomen zwaarder mee  te laten wegen. Het verschil in het maximale hypotheekbedrag tussen eenverdieners en tweeverdieners met eenzelfde inkomen neemt dan verder af. De ruimere norm voor tweeverdieners heeft te maken met belastingmaatregelen die werken stimuleren. Op termijn zal het tweede inkomen volledig kunnen meetellen bij de berekening van de maximale hypotheek.

Dat schrijft minister Blok (Wonen) mede namens minister Dijsselbloem (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer over de leennormen voor een hypotheek. De nieuwe normen gelden vanaf 1 januari 2017.

De leennormen worden jaarlijks op basis van een advies van het Nibud vastgelegd in de regeling hypothecair krediet. Met de regeling wordt bepaald wat consumenten op verantwoorde wijze maximaal kunnen lenen voor de koop van en woning. Veel huishoudens lenen echter niet maximaal omdat hiervoor fors bezuinigd zou moeten worden op de overige uitgaven.

In de leennormen wordt de extra leenruimte voor  kopers van zeer energiezuinige huizen aangepast aan de energieprijzen. De rentetabellen worden onder andere vanwege de lage rentestand verfijnd en de  inkomenstabellen worden gebaseerd op de gemiddelde ontwikkeling van huishoudinkomens over de afgelopen vier jaar. Voor consumenten en kredietverstrekkers wordt het leenvermogen zo gemakkelijker voorspelbaar. Dit draagt bij aan een stabiele woningmarkt.

Minister Blok start verder een Platform Maatwerk waarin de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën, het toezicht en marktpartijen, eventuele knelpunten rond maatwerkhypotheken in kaart brengen en naar oplossingen zoeken.

Met maatwerkhypotheken kunnen banken, mits onderbouwd, afwijken van de standaard leennormen waardoor ouderen die goedkoper willen wonen, zzp’ers of startende ondernemers eerder een passende hypotheek kunnen krijgen. De ruimte voor uitzonderingen lijkt niet volledig benut te worden. Met het Platform Maatwerk voert de minister een aantal Kamermoties uit die vragen om een onderzoek naar een bredere toepassing van maatwerkhypotheken.

Rabobank organiseert internationale Food & Agri topconferentie in Australië

Koning Willem-Alexander wordt een van de belangrijkste sprekers op de Farm2Fork Summit van de Rabobank. Dit congres brengt vertegenwoordigers van de internationale food en agri sector, boeren uit zes continenten, food en agri start-ups en innovatieve ondernemers, investeerders en overheidsvertegenwoordigers samen.

Deze eendaagse conferentie, waar innovatie en de food en agri trends van de toekomst centraal staan, vindt plaats op 3 november op Cockatoo Island in de haven van Sydney, Australië.

De Farm2Fork Summit is een vervolg op de F(Food) 20 Summit, die Rabobank organiseerde in de aanloop naar de G20 in Australië in 2014. Tijdens deze F20 summit werden de uitdagingen en oplossingen van wereldwijde voedselzekerheid onderzocht. Innovatie werd toen geïdentificeerd als een oplossingsrichting met veel potentieel. Innovatie en de food en agri trends van de toekomst staan daarom tijdens de Farm2Fork Summit centraal

donderdag 27 oktober 2016

Banken maken vaart met uitvoering Klimaatstatement

In de aanloop naar de Klimaattop in Parijs een jaar geleden brachten de Nederlandse banken een Klimaatstatement uit. In dit jaar zijn belangrijke stappen gezet in het inzichtelijk maken en verbeteren van de klimaatimpact van banken.

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en medeondertekenaar van het statement: “De samenleving verwacht van bedrijven, ook in de financiële sector, dat zij bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem. Het Klimaatstatement Banken was daarop ons antwoord. Vandaag, op de dag van de Nationale Klimaattop, willen we laten zien dat we de daad bij het woord voegen. Banken hebben het afgelopen jaar een hele reeks aan nieuwe initiatieven genomen om onze bijdrage concreet te maken.”

Zo maken steeds meer banken transparant welke sectoren zij financieren. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een protocol opgesteld dat hierbij zal worden gebruikt. Ook onderzoeken banken samen met andere financiële instellingen welke methode de beste is om de CO2-uitstoot die samenhangt met financieringen en investeringen inzichtelijk te maken. Dat gebeurt binnen het Platform Carbon Accounting and Finance (PCAF) van banken en andere financiele instellingen. Sommige banken zijn al begonnen de klimaatimpact van hun kernactiviteiten te berekenen.

Banken ontwikkelen in hoog tempo nieuwe manieren om de directe en indirecte belasting van het klimaat te verminderen. Om energiebesparing te stimuleren, zijn het afgelopen jaar talrijke nieuwe initiatieven gelanceerd: van rentekortingen voor de duurzaamste MKB-bedrijven en gunstige financiering voor gemeenten en voor sportverenigingen die overstappen op LED-verlichting, tot meer leenruimte voor energiebesparing en handige apps die vastgoedbeleggers laten zien welke besparingsmaatregelen de moeite waard zijn en gefinancierd kunnen worden.

Om de opwekking van duurzame energie te bevorderen is er zowel een nieuw publiek-privaat investeringsfonds gestart voor hernieuwbare energieprojecten in ontwikkelingslanden als een achtergesteld leningenfonds voor Nederlandse projecten. Ook is een brochure uitgebracht met tips en tricks voor ontwikkelaars van kleine zon- en windprojecten in Nederland. Daarnaast hebben Nederlandse banken sinds het Klimaatstatement voor ruim 3,5 miljard euro aan nieuwe groene obligaties uitgegeven. Deze ‘green bonds’ maken de komende jaren projecten mogelijk op het gebied van waterbeheer, energie-efficiency, (ver)duurzaam(ing) vastgoed en (infrastructuur voor) duurzame energie.

Het Klimaatstatement Banken werd gepubliceerd voorafgaand aan de internationale klimaatconferentie in Parijs. Het daar gesloten ambitieuze klimaatakkoord is inmiddels door voldoende landen geratificeerd. Maar er is nog veel te doen, vindt Buijink: ‘Het akkoord van Parijs is een geweldig resultaat. Maar voor een echte doorbraak moet de prijs voor CO2-uitstoot omhoog, zoals DNB eerder dit jaar ook opmerkte in hun rapport ‘Tijd voor Transitie’. In de tussentijd gaan banken door op de ingeslagen weg, samen met hun klanten.”

3,3 miljard reserves niet ingezet voor zorgpremies

Berekeningen van de Consumentenbond laten zien dat zorgverzekeraars ruim 3,3 miljard aan overtollige reserves hebben. De Consumentenbond wil niet dat zorgverzekeraars onnodig blijven oppotten en dat zorgverzekeraars er alles aan doen om de premiestijging te beperken.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘We zien dat de zorgverzekeraars minder winst maken. Uit de cijfers van de ‘grote vier’ (CZ, VGZ, Achmea, Menzis) over 2015 blijkt de totale winst meer dan gehalveerd ten opzichte van 2014. Vooral Menzis en CZ lijken nauwelijks geld over te houden. Maar toch konden de vier in 2015 307 miljoen in de reservepot stoppen. Ook de 1,1 miljard die ze reserveerden om tekorten op te vangen is het grootste deel niet gebruikt.’ De 3,3 miljard aan reserves die ze in 2015 hebben is voor het grootste deel in handen van Achmea: 1,4 miljard. Het minst heeft Menzis in de spaarpot: 205 miljoen. Opvallend is dat de eerste veel winst oppot, waar Menzis de reserves juist inzet om premie stabiel te houden.

De labels van de ‘grote vier’ gaan zeer uiteenlopend met de reserves om. Anderzorg van Menzis gaat het beste met het premiegeld om. Binnen Achmea is FBTO de positieve uitschieter als het gaat om reserves, premie  en uitgaven voor reclame, personeel en kantoren. OZF daarentegen reserveert niets voor premieverlaging, heeft een hoge premie en enorme reserves. Bij CZ geeft Ohra het goede voorbeeld met de laagste reserve en laagste kosten maar maakt Delta Lloyd het bont met hoogste premie en riante reserves.

De premie van DSW stijgt in 2017 van €98,75 naar €108 per maand. Voorgaande jaren bleek de premie van DSW leidend te zijn voor de premies van andere verzekeraars, die vaak in november volgen. De Consumentenbond wil dat zorgverzekeraars er alles aan doen om de premiestijging te beperken en ook duidelijk verantwoorden. Waar zitten de kostenstijgingen, welke reserves zijn er, en wat wordt er gedaan om de premie voor 2017 te dempen?

woensdag 26 oktober 2016

SNS-spaarders krijgen minder rente

Ook voor klanten van SNS Bank wordt sparen steeds pijnlijker. De vierde bank van Nederland heeft de rente op haar betaal- en belangrijkste spaarrekening met 0,1 procent verlaagd, naar 0,55 procent. Daarmee zit SNS nog wel boven de drie grootbanken.

TU Delft en ABN AMRO samen in blockchain toepassingen

TU Delft en ABN AMRO gaan samenwerken aan de ontwikkeling van complexere blockchain applicaties. Het streven is om binnen zes maanden een technisch werkende en veilige applicatie op te leveren. Ook zullen medewerkers van ABN AMRO binnen het TU Delft Blockchain Lab trainingen volgen over blockchain toepassingen.

De applicatie wordt gebaseerd op eerder werk van de TU Delft op het gebied van blockchain technologie, dat onlangs is gebundeld in het Blockchain Lab. De TU Delft is al sinds 2007 bezig met blockchain - toen het vakgebied nog distributed accounting systems heette. De focus van het Delftse onderzoek ligt op toepassing in de praktijk: om next generation blockchain technologie te ontwikkelen die op een betrouwbare en correcte manier met veel data en veel gebruikers kan omgaan. Alle ontwikkelde code komt openbaar - open source - beschikbaar. Er zal in deze fase alleen gebruik worden gemaakt van zogenaamde dummy data en niet van klantdata van de bank.

Nederlander kiest persoonlijke lening boven doorlopend krediet

Het doorlopend krediet als leenvorm verliest snel terrein. Nederlandse leners kiezen massaal voor het alternatief van een persoonlijke lening. Had vorig jaar nog 45 procent een persoonlijke lening, nu is dat al ruim twee op de drie. Dat meldt Ambtenarenlening op basis van analyse van gegevens van Nederlandse leners.

Ambtenarenlening verwacht dat het percentage leners dat kiest voor een persoonlijke lening verder zal toenemen. "Het belangrijkste verschil tussen beide leenvormen is de rente. Bij een persoonlijke lening staat deze vast, terwijl de rente op een doorlopend krediet variabel is. Met de historisch lage rente van dit moment zien we dat steeds meer mensen kiezen voor de zekerheid van een vaste rente. Als de rente op dit niveau blijft of nog verder afneemt, neemt dat aantal alleen maar toe", legt Mark de Vries, financieel specialist bij Ambtenarenlening, uit.

Ook de versoepeling van de voorwaarden op persoonlijke leningen speelt een belangrijke rol volgens De Vries. "Sinds dit jaar hebben banken hun voorwaarden sterk versoepeld. Leners mogen daardoor nu boetevrij hun lening tussentijds aflossen. Dit maakt de drempel voor een persoonlijke lening een stuk lager."

De Vries vindt de ontwikkeling positief. "Met een vaste rente weten mensen van tevoren precies waar ze aan toe zijn. Die zekerheid blijkt men prettig te vinden. Hebben ze een periode meer te besteden, dan kunnen ze nu ook boetevrij extra aflossen en zo de looptijd van hun lening verkorten."

Als kredietbemiddelaar voor ambtenaren, vergeleek Ambtenarenlening de gegevens van 5.000 leningen van ambtenaren met de gemiddelde Nederlandse lening. Opvallend in de analyse is dat ambtenaren duidelijk vaker voor een persoonlijke lening kiezen dan de gemiddelde lener. Ligt het percentage landelijk op 67 procent, bij ambtenaren kozen dit jaar al ruim drie op de vier voor een persoonlijke lening met een vaste rente.

dinsdag 25 oktober 2016

'Julius Baer en DBS overwegen koop tak ABN'

Julius Baer, DBS Group en LGT Bank hebben belangstelling voor de Aziatische tak voor private banking van ABN AMRO. Dat meldt persbureau Bloomberg dinsdag op basis van ingewijden. ABN AMRO hoopt naar verluidt de deal, die meer dan 300 miljoen dollar kan opleveren, rond de jaarwisseling aan te kunnen kondigen.

ABN AMRO versterkt ondersteuning zakelijke klanten in Duitsland

ABN AMRO is van plan de dienstverlening naar zakelijke klanten in Duitsland uit te breiden. Per 1 januari 2017 wordt Stefan Meine benoemd tot Hoofd Corporate Banking in Duitsland om de activiteiten van de bank aan te sturen.

Momenteel biedt ABN AMRO aan zakelijke klanten in Duitsland al diensten via de afdelingen Commercial Finance, Lease, Dutch Desk, Sales & Trading, Financial Institutions, Clearing, en Advisory. Met het nieuwe team van Stefan Meine kunnen deze klanten gebruik maken van een nog breder aanbod aan financiële producten en diensten.

Stefan Meine (44) heeft al eerder bij ABN AMRO gewerkt, tussen 2001 en 2008. In de acht jaren daarop was hij Managing Director Corporate Finance bij Royal Bank of Scotland en Rothschild. Hij heeft als zodanig ruime ervaring opgedaan in het adviseren van grote bedrijven, ondernemers, en overheden in Duitsland en elders in Europa bij de ontwikkeling en implementatie van hun financieringsstrategie. Meine heeft economie gestudeerd aan de Humboldt-Universität te Berlijn en studeerde vervolgens Business Administration aan de University of California te Berkeley.

Bestuurslid Joop Wijn van ABN AMRO: “Van oudsher heeft ABN AMRO uitgebreide expertise en ervaring als financiële dienstverlener aan zakelijke klanten. Ik verheug me erop om deze activiteiten uit te breiden naar onze buurlanden, te beginnen met Duitsland. Met Stefan Meine aan het hoofd van ons Duitse team heb ik er het volste vertrouwen in dat we een vliegende start zullen maken.”

Horst Schmidt, Country Executive Duitsland bij ABN AMRO en tevens CEO van Bethmann Bank (de private bank van ABN AMRO), voegt daaraan toe: “In Duitsland is Bethmann Bank een van de drie belangrijkste spelers in de private banking sector. En in Nederland staat ABN AMRO aan kop in de markt voor zakelijk bankieren. Daarmee is het een logische volgende stap om onze dienstverlening uit te breiden naar de grote zakelijke klanten in Duitsland. Met zijn eerdere ervaring, en zijn financiële en commerciële kennis en vaardigheden zal Stefan ongetwijfeld een waardevolle bijdrage leveren aan de succesvolle start van ons Duitse Corporate Banking activiteiten.”

Zoals op 17 augustus 2016 aangekondigd wil ABN AMRO de kredietportefeuille diverser maken, en het aandeel van de internationale activiteiten laten groeien tot circa 20-25% van het totale bedrijfsresultaat in 2017. De Nederlandse economie is nauw verstrengeld is met die van zijn buurlanden. Met een solide balans en gedegen kennis van producten en sectoren is ABN AMRO goed uitgerust om zakelijke klanten in Duitsland, Frankijk, België en het VK van dienst te zijn. De bank heeft daarbij specifieke sectorexpertise met betrekking tot zakelijke dienstverlening, financiële instellingen, voedingsmiddelen, fabricage, detailhandel, technologie, media & telecommunicatie (TMT), transport & logistiek en nutsbedrijven. ABN AMRO wil zich met deze dienstverlening richten op (middel)grote bedrijven met een internationaal en gematigd risicoprofiel.

maandag 24 oktober 2016

Rabobank benoemt Bart Leurs tot Head of FinTech & Innovation

Rabobank heeft Bart Leurs (45) per 1 november 2016 benoemd tot Head of FinTech & Innovation. Bart gaat rapporteren aan raad van bestuurslid Ralf Dekker, Chief Operations Officer (COO) van Rabobank. Tot voorkort was Bart Leurs Head of Daily Banking binnen ING België.

Bart Leurs begon als Management Trainee bij ING in 1997. Hij heeft ruime ervaring in diverse internationale Bank- en Insurance posities (o.a. Canada, Duitsland en België), variërend van strategie tot operations management, marketing & sales. Daarnaast speelde hij een leidende rol bij het creëren van nieuwe innovatieve mobiele betalingsoplossingen en FinTech loyalty platforms. Ook was hij betrokken bij strategische innovaties op groepsniveau.

Met de komst van Bart Leurs is het Mangement Team COO, dat onder leiding staat van COO Ralf Dekker, compleet. Overige MT-leden zijn: Kirsten Konst (Operations), Anton Rutten (IT Systems), André van der Linden (IT Infrastructure), Rob Klomps (COO Wholesale Rural & Retail), Dick Vlot (IT Architecture, Data & Strategy) en Douwe van der Meer (Risk, Reporting & Security)