Ads Top

ABN AMRO MeesPierson vergroot aandelenbelang verder

ABN AMRO MeesPierson heeft het belang in aandelen verder vergroot. Deze beleggingscategorie was sinds vorige maand al licht overwogen. Als belangrijkste reden voor de vergroting noemt de private bank van ABN AMRO de verwachte, positieve invloed van de economische stimuleringsplannen van aankomend Amerikaans president Donald Trump. Voor de Amerikaanse overheidsfinanciën is het van belang dat hij zowel de belastingen wil verlagen als de uitgaven (in infrastructuur) wil verhogen. Hoewel de overheidsschuld hierdoor fors toeneemt, zijn deze plannen op de korte termijn positief voor de groei van de Amerikaanse en wereldwijde economie. De verhoging van het aandelenbelang is ten koste gegaan van liquide middelen.

De sectorpositionering van de private bank is na de Amerikaanse verkiezingen iets offensiever geworden. Ben Steinebach, Hoofd Beleggingsstrategie ABN AMRO MeesPierson: "We verwachten dat de plannen van Trump de economische groei in de Verenigde Staten versnellen en dat de rente sneller oploopt dan eerder verwacht. Daarom verlagen we het belang in rentegevoelige sectoren als consumptiegoederen en telecommunicatie van neutraal naar onderwogen. De sector industrie is verhoogd van onderwogen naar neutraal, omdat we denken dat verbeterde groeivooruitzichten zich doorvertalen in toenemende winsten voor bedrijven in deze sector."


ABN AMRO MeesPierson wijzigt de weging in ontwikkelde en opkomende landen. Deze is voor beide naar neutraal gebracht. Tot nu toe had de private bank een lichte voorkeur voor opkomende markten. Maar de stijgende rente in de VS en de sterkere dollar maken investeren in opkomende markten minder interessant. Omdat de hogere rente de vooruitzichten voor opkomende landen verslechtert, heeft ABN AMRO MeesPierson de schuld van opkomende landen verkocht. Ontwikkelde markten zijn juist aantrekkelijker geworden, omdat de private bank verwacht dat zij meer gaan profiteren van de hogere groei in Amerika.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.