Ads Top

OZB volgend jaar gemiddeld 1,3% omhoog


De onroerendezaakbelasting (ozb) die gemeenten opleggen aan huiseigenaren stijgt volgend jaar met gemiddeld 1,3%. Hiermee blijven gemeenten voor het eerst in vijf jaar onder het afgesproken maximum van 1,97%. Toch stijgt deze belasting op de eigen woning in 32 gemeenten met meer dan 2%, terwijl die in 29 van de onderzochte 109 gemeenten daalt. Dit blijkt uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten in 109 van de 390 gemeenten.

Nijmegen zet het beleid voort om de kosten van het ophalen en verwerken van huisafval op te nemen in een hogere ozb, die wel door huiseigenaren maar niet door huurders wordt betaald. Hierdoor halveert de algemene afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bedraagt volgend jaar gemiddeld Euro 239. In de gemeente Bronckhorst stijgt deze heffing met 19% van 262 naar 311euro  voor een gezinshuishouden.

Zoals ieder jaar laat het onderzoek weer flinke uitschieters zien. Zo betaalt een huiseigenaar in Nijmegen volgend jaar gemiddeld Euro 510 aan ozb. Dat is maar liefst vier keer zo veel als in de gemeente Den Haag, waar de ozb gemiddeld Euro 127 bedraagt. Grootste stijger in de steekproef is de toch al dure gemeente Haren (Gr), waar de gemiddelde ozb-aanslag volgend jaar met 12% omhoog gaat van Euro 378 naar Euro 423. Ommen verhoogt de ozb met 11% van 227 naar 252 euro en Apeldoorn met bijna 8% van 295 naar 319 euro.

Grootste dalers zijn de gemeenten Rijswijk en Mierlo met 7%. Landelijk gezien betalen huiseigenaren in Nederland volgend jaar gemiddeld 276 euro aan ozb. Dit jaar was dat Euro 273.

Voor gemeenten is de macronorm, een afspraak met het Rijk over de gemiddelde ozb-toename van alle gemeenten tezamen, niet meer dan een richtlijn die nauwelijks een rol lijkt te spelen bij het vaststellen van het eigen ozb-belastingtarief. De ozb-opbrengsten lijken in veel gemeenten een sluitpost te zijn om de begroting rond te krijgen, of worden gebruikt om verliezen en andere tegenvallers op te vangen.

Directeur belangenbehartiging Rob Mulder: "Vereniging Eigen Huis pleit bij een volgend kabinet voor een beter, evenwichtiger systeem van lastenverdeling. Onderzoek onder leden van Vereniging Eigen Huis liet zien dat de een belasting op de woning op zichzelf wel redelijk wordt gevonden, maar dat er grote ontevredenheid is als de ozb wordt gebruikt om gaten in de begroting te dichten. Huurders zouden moeten meebetalen aan de kosten van gemeentelijke voorzieningen waar iedereen van profiteert. Het verhogen van de ozb als de waarde van woningen daalt, zoals in de afgelopen crisisjaren regelmatig is voorgekomen, wijst men massaal af. Verder vindt men dat gemeenten veel beter moeten verantwoorden waaraan het opgehaalde geld wordt besteed."

Een doorsnee woningbezitter betaalt volgend jaar gemiddeld 724 euro aan ozb, riool- en afvalstoffenheffing. Dit jaar bedroegen deze gemeentelijke woonlasten gemiddeld 722 euro.

De rioolheffing is in 2017 met gemiddeld 210 euro vrijwel gelijk aan dit jaar, maar ook hier vallen enkele uitschieters op. Zo verhoogt de gemeente Den Bosch deze heffing met 13% terwijl de gemeente Hillegom dezelfde lasten met 23% verlaagt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.